Mada iliyopita tulikupa Tip#1 iliyoeleza kwa kifupi kuwa ili kijana awe na mafanikio kwenye masomo na maisha yake kiujumla, anapaswa kuelewa umuhimu wa Kujithamini (Self-esteem) na Kujiamini (Confidence) na kuwa mambo haya mawili yanaweza kumjenga na kumbomoa mtu.

Leo tunaanza kwa kuelezea umuhimu wa kujisemesha wewe binafsi katika mtazamo wa kuwa mambo ni shwari, mara zote elekeza mawazo yako kuwa mambo yataenda CHANYA (positive self-talk). Kujithamini kwa hali ya juu (high self-esteem) kunaweza kumsaidia mtu ajisikie vizuri binafsi na ulimwengu uliomzunguka. Mtu kuwa na mtazamo wa kujithamini kwa hali ya juu kunamaanisha yafuatayo;

- Unaamini kuwa wewe ni mtu sawa – ukiwa macho au umelala

- Ndani ya mawazo yako unajisikia umerelax na unaheshimu misingi yako

- Una imani nzuri kuhusu wewe binafsi na malengo unayoweza kuyafikia

- Unahisi kujiamini, na maisha yako ya baadae yanaonekana kuwa na muelekeo mzuri

- Una imani na mambo yaliyopo kwenye maisha yako

- Unaamini kuwa dunia ina uwezo wa kukufikisha kwenye mahitaji na ndoto zako

- Unakuwa na mshawasha kuhusu vitu, ideas ulizonazo, na unavifanyia kazi kwa vitendo

- Unajisikia fahari, umeridhika na mwenye furaha unapofanikisha malengo yako uliyojiwekea

- Unajua kuwa unao uwezo binafsi kufanya mambo unayopenda katika maisha yako

- Unawaza njia za ubunifu za kukufikisha kwenye mambo unayotaka pale unapopata vipingamizi

- Unayaona na kuyathamini mafanikio yako
Hayo hapo juu ni mitazamo wa mtu anaye jithamini kwa hali ya juu – sauti inayosikikia ndani ya kichwa cha mtu huyo. Unao uwezo wa kukaribisha hali ya kujithamini kwa hali ya juu katika maisha yako.

Mtu mwenye kujithamini kwa hali ya juu anaweza kujiletea mambo mengine pia kwenye maisha yake.
- hali ya utulimu moyoni na maishani mwake
- hali ya kujiangalia na kujitunza
- kuwa na mtizamo chanya (positive attitude) na kuwa na maisha yaliyojaa furaha
- muwazi, mcheshi na uwezo wa kujieleza
- hali ya kujitegemea na kuwa muwajibikazi
- nia ya kujichanganya na watu wa kila hali na maelewano mazuri
- uwezo wa kujiendeleza binafsi mara kwa mara

Kuweza kujithamini kwa hail ya juu ni njia kubwa katika kukusaidia kwenye maisha yako. Inaweza pia kuwasaidia wengine walio karibu na wewe kujisikia na amani, wame relax, wanathaminiwa na kuwa na motisha wakiwa karibu na wewe. Baadhi ya tafiti zimethibitisha kuwa unaweza kufanikiwa kuwa mwanamichezo bora kwa kufanya mazoezi ya kujisemesha ndani mwako mambo chanya (positive self-talk).

Hebu anza hilo jaribio leo. Anza kujiambia wewe ni kijana mzuri, huna presha na mtu, hupendi beef na mtu, utafanikiwa tu kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu, kwani wao wameweza wana nini hadi wewe ushindwe?
Tembelea ukurasa wetu kesho tukijaaliwa tutazungumzia watu wenye mitizamo HASI na mambo yanayosikika kichwani mwao na hali hii inavyoweza kumbomoa mtu. Tutakupa mbinu zingine zitakazokusaidia katika kujijengea tabia za kujiamini na kuachana na mawazo HASI ya kujishusha thamani. Tunakutakia siku njema!

source :shear illusion

Categories:

Leave a Reply